Niceforo

Niceforo [nyče-] Alfredo , 3. 1. 1876 až 2. 3. 1960, it. sociolog a kriminolog. Průkopník užívání statist. metod v sociologii.