Nicaragua stát

Nicaragua [nyka-], Nikaragua, Nicaragujská republika, špan. República de Nicaragua - stát ve Stř. Americe; 130 000 km2, 3,06 mil. obyv. (1983), Nicaragujců; věřící vyznávají římkat. náb.; úřední jaz. španělština, hl. m. Managua. - Uzemí N. mezi Tichým oceánem a Karibským mořem má ploché bažinaté pobřeží. Na Z sníženina se sopečnými jezery Nicaragua a Managua; podél jejího záp. okraje pásmo činných i vyhaslých sopek (Viejo, Momotombo, Mombacho). Intenzívní seizmická činnost. Nejvyšší bod na S v pohoří Cordillera Isabella. Jezera Managua a Nicaragua jsou odvodňována ř. San Juan do Karibského moře. Tropické podnebí, na SV pod vlivem pasátů, srážek roč. až 6 000 mm, na JZ sušší, kolem 2 000 mm. Průměrné roč. teploty 25-28 °C, v horách 16-22 °C. Rostlinstvo a živočišstvo trop. lesů se severoamer. a jihoamer. druhy (vzácná dřeva), ve srážkovém stínu savany. - Ochrana přírody: 2 nár. parky: Saslaya, 118 km2, oblast deštných pralesů ve skupině stejnojmenné sopky, 1 594 m n.m., a Masaya, 55 km2, sopka 20 km jv. od Managuy. - Ložiska ropy a zemního plynu, rud neželezných a vzácných kovů (měď, zinek, olovo, nikl, wolfram, antimon, zlato, stříbro). - N. je zeměd. stát; na zeměd. připadá asi 23 % hrubého nár. produktu; pěstuje se bavlník, kávovník, kakaovník, cukrová třtina, tabák, sezam, proso, rýže, kukuřice, banánovník, ovoce. Chov skotu (3 mil. kusů, 1980), prasat, drůbeže. Těžba dřeva; lov ryb. Prům. těžební (rudy zlata, stříbra), energetiky (1,18 mld. kWh, 1977, jedna geotermální elektrárna), chem., petrochem., cementárenský, text., oděvní, cukrovarnický, pivovarnický; lisovny olejů, čistírny bavlny. Dop. žel., silniční (úsek Panamer. dálnice), let. (letiště Managua), nám. (Corinto, Puerto Cabezas). - Vývoz bavlny, cukru, kávy, ovoce, dřeva; dovoz strojů a prům. zařízení, paliv, spotřebních výrobků; hl. obchodní partneři státy Stř. Ameriky. Měna: l córdoba = 100 centimů. - Státní zřízení: republika; hlavou státu je prez. (volený na 6 let). Nejvyšším zákonodárným orgánem je jednokomorové Nár. shromáždění (96 členů volených obyv. na 6 let). Polit. strany: Sandinistická fronta nár. osvobození, Dem. konzervativní strana, Nezávislá liberální strana, Lidová kř.sociální strana, Nicaragujská social. strana. Odborové organizace: Koordinační odborová rada N., Sandinistická ústředna pracujících, Všeob. konfederace práce. - Adm. se N. člení na 16 departementů.