Nacionálně demokratická strana Německa

Nacionálně demokratická strana Německa [-ty-], Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD - neonacistická strana v NSR, založená 1964 a sdružující zejm. býv. členy a stoupence NSDAP. Ve 2.pol. 60.let se jí podařilo získat podporu určitých skupin obyv. NSR; po volebním neúspěchu 1969 její vliv značně poklesl.