Nabopalasar

Nabopalasar, Nabúaplausur - babylónský panovník, vládl 626-605 př.n.l.; 626 uzurpoval vládu v Babylónii, kolem 621 se spojil s Kyaxarem a společně 614 dobyli Aššur, 612 Ninive a porazili Asýrii. Zakl. novobabylónské (chaldejské) říše, otec Nabukadnesara II.