NRT

NRT, něm. Netto Registertonne, angl. Net Register Ton, čistá rejstříková tonáž. Ve vodní dop. celk. obsah prostorů plavidla určených pro přepravu zboží a cestujících. Měrnou jed. je rejstříková tuna. V.t. BRT.