N.H.

N.H., zkratka pro členský stát USA New Hampshire.