Nút

Nút, eg. bohyně nebe (kosmické božstvo), ochránkyně - matka zemřelých; jejím partnerem je bůh země Geb.