Nógradi

Nógradi [-dy] Sándor, 14.5. 1894 až 1.1. 1971, pracovník maď. rev. děl. hnutí; generál. 1922-1923 tajemník Kom. svazu mládeže v ČSR; vězněn. Ve 20. a 30.letech 20. st. funkcionář KI mládeže; žil na Slovensku, v Německu a v SSSR. 1944-45 velitel maď. partyzánských oddílů na již. Slovensku a v sev. Maďarsku. 1945-67 zastával různé státní a stranické funkce v MLR; od 1946 člen ÚV MSDS.