Nízke Tatry

Nízke Tatry, geomorfologický celek ve stř. Slovensku ve Fatransko-tatranské oblasti. Prohyb sedla Čertovica je dělí na Ďumbierské Tatry a Kráľovohoľské Tatry. Žulová vysočina obklopená příkrovovými sedimentárními sériemi, přemodelovaná čtvrtohorními údolními ledovci. Nejvyšší hora Ďumbier, 2 043 m n.m., dále Chopok, 2 024 m n.m., Kráľova hoľa, 1 948 m n.m. Od 1978 Nár. park Nízke Tatry, 811 km2. Zahrnuje Nízke Tatry, Horehronský úval a Liptovsko-popradskou kotlinu. Největší velkoplošné chráněné území na Slovensku. Patří sem i Ďumbier. Území pokryté smíšenými listnatými a jehličnatými lesy s množstvím zajímavých a vzácných druhů rostlin, např. zvonku karpatského, hvozdíku lesklého, dryádky osmiplátečné, a živočichů, např. medvěda hnědého, rysa ostrovida a introdukovaného kamzíka. Území se vyznačuje krasovými jevy a jeskyněmi v Demänovské a Jánské dolině. Zahrnuje 5 státních přír. rezervací (Ďumbier, Ohnište, Demänovská dolina, Turecká, Salatín) a 4 chráněné přír. výtvory (Demänovské jeskyně, Stanišovská jeskyně, Vrbické pleso a Brankovský vodopád).