Nâcî

Nâcî Muallim , 1850-1893, vl.jm. Omer Hulûsî, turecký básník, prozaik a lit. kritik. Usiloval o obnovení st. lit. směrů, ale jeho autobiografická próza Omarovo dětství svým real. předběhla soudobou tureckou tvorbu.