Národně revoluční výbor inteligence

Národně revoluční výbor inteligence, NRVI - ilegální protinacist. odbojová skupina č. levicových kult. a věd. pracovníků, vytvořená ve 2. polovině 1941 z iniciativy II. ilegálního ústředního vedení KSČ. Hl. organizátorem výboru, který měl zmobilizovat nejširší vrstvy č. inteligence do boje proti okupantům, byl J. Fučík; jeho předsedou se stal v září 1941 V. Vančura, ke členům, resp. spolupracovníkům patřili mj. B. Václavek, V. Felber, P. Kropáček, L. Linhart, V. Makovský, B. Půlpánová, M. Nedvěd. K definitivnímu personálnímu zformování výboru však v důsledku zásahů gestapa patrně nikdy nedošlo. NRVI vypracoval řadu pokrokových návrhů na řešení zákl. problémů spol. a polit. uspořádání v osvobozené vlasti; jeho činnost byla však narušována a nakonec přerušena rostoucím nacist. terorem 1941-42. V dubnu a květnu 1942 byla většina představitelů výboru zatčena gestapem a posléze popravena či umučena v koncentračních táborech.