Národní odborová ústředna zaměstnanecká

Národní odborová ústředna zaměstnanecká, NOUZ - odborová centrála v protektorátě Čechy a Morava 1939-45. Vytvořena v červnu 1939 sloučením některých odborových organizací; jejím tiskovým orgánem se staly noviny Národní práce. 1939-41 představovala koordinující vrcholný orgán dvou auton. celků - Ústředí jednot dělnických a Ústředí jednot soukromých zaměstnanců; 1941 byla obě ústředí zrušena a NOUZ se stala centrálou (kontrolovanou nacistickým zmocněncem), sloužící jako nástroj k ovládání č. pracujících v duchu potřeb nacist. válečné výroby. Zatímco vedení NOUZ sloužilo zájmům okupační politiky v protektorátu, zformovala se uvnitř ústředny v posledních válečných letech rev. odborářská odbojová organizace (v.t. Revoluční odborové hnutí; Ústřední rada odborů), jež sehrála význ. roli v Květnovém povstání č. lidu a položila základ jednotných odborů v ČSR. - Vedle NOUZ existovalo po celou dobu okupace Ústředí veřejných zaměstnanců jako samostatná, na NOUZ nezávislá odborová ústředna.