Nába

Nába, něm. Naab - ř. v SRN v Bavorsku; levostranný přítok Dunaje u Řezna, dlouhý 165 km.