Nábělek

Nábělek František . 3. 5. 1884 - 10. 6. 1965, č. botanik; prof. univ. v Bratislavě. Zabýval se studiem květeny Malé Asie. Zasloužil se o vybudování Bot. zahrady v Bratislavě.