Mezinárodní astronomická unie

Mezinárodní astronomická unie, angl. International Astronomical Union, IAU - mez. organizace sdružující profesionální prac. z astr., astrofyz. a příbuzných oborů; zal. 1920.