Mezinárodní agentura pro atomovou energii

Mezinárodní agentura pro atomovou energii, angl. International Atomic Energy Agency, IAEA - mezinárodní vládní odborná organizace přidružená k OSN se sídlem ve Vídni; zal. 1957 s cílem podporovat mírové využití at. energie. Cinnost je zaměřena zejm. na jad. energetiku, na využití radioakt. izotopů v lék., zeměd., hydrologii a prům., šíření věd. informací a tech. znalostí, poskytování stipendií, pořádání odb. kursů a konferencí, vydávání publikací a poskytování tech. pomoci i řešení práv. aspektů jad. nebezpečí. Československo bylo zakládajícím členem.