Matěj z Knína

Matěj z Knína, †26. 3. 1410, pražský univ. mistr; vedle Jana Husa jeden z představitelů č. filoz. realismu. 1408 za své názory odsouzen arcibiskupským soudem. 1409 se účastnil význ. kvodlibetní disputace na univerzitě.