Matěj z Janova

Matěj z Janova, asi 1350 - 30. 12. 1393, č. teolog, univ. mistr; jeden ze zakl. č. reformního hnutí. Za studií v Praze přilnul k učení Milíče z Kroměříže. Po devítiletém působení na univ. v Paříži se 1381 vrátil do Prahy, kde se věnoval kazatelství. 1389 musel odvolat své námitky proti přílišné úctě k obrazům a ostatkům svatých i výzvy k častému přijímání svátostí oltářní. 1392 dokončil lat. dílo Regulae veteris et novi testamenti (Pravidla Starého a Nového zákona), jež hluboce ovlivnilo č. reformátory Husovy generace.