Marie Terezie rakouská

Marie Terezie z rodu Habsburků (též Maria Theresa, Maria Theresia a Mária Terézia), 13. 5. 1717 Vídeň - 29. 11. 1780 tamtéž, č. a uh. královna a rak. vévodkyně od 1740; od 1745 jako manželka Františka I. Lotrinského řím.něm. císařovna, matka 16 dětí. V tzv. dědičných zemích rak. se ujala vládv na zákl. pragmatické sankce. Ve válkách o dědictví rak. a v sedmileté válce ztratila Slezsko a Kladsko ve prospěch Pruska. Za její vlády četné reformy správní, hosp. a sociální, směřující k upevnění centralizované absolutistické monarchie, k rozvoji prům. a obchodu. V.t. tereziánské reformy. V.t. Marie Terezie francouzská.