Marie Terezie francouzská

Marie Terezie z rodu špan. Habsburků, 10. 9. 1638 - 30 .7. 1683, fr. královna; dcera špan. krále Filipa IV., manželka Ludvíka XIV.; sňatek uskutečněn na zákl. pyrenejského míru 1659. Ludvík XIV. vykonstruoval její dědické nároky na již. Nizozemsko, které vedly k devoluční válce se Španělskem; po vymření špan. Habsburků vystoupil s nárokem na celé Španělsko (válka o dědictví španělské). V.t. Marie Terezie rakouská.