Maršík Emanuel

Maršík Emanuel , 24. 12. 1875 - 5. 3. 1936, č. skladatel a hud. organizátor; od 1919 působil v Bratislavě, zasloužil se o organizaci hud. života na Slovensku. Autor sborů, oper (Černý leknín , Studentská láska ), orch., komorních a jiných skladeb.