Mansové

Mansové, Vogulové - národ na stř. toku Obu (asi 8 000 osob) v Chantv-Mansijském auton. okruhu v Tomské oblasti RSFSR, příbuzní Chantů; pův. polokočovní lovci, chovatelé sobů. Do l.pol. 20.st. si uchovali prvky předkř. náb. (zejména šamanismu). Jaz. patří k ugrofinské větvi uralské jaz. rodiny.