Lukeš František

Lukeš František . *29. l. 192l, sl. kameraman; spolupráce zejm. s V. Bahnou (Pole neorané . Žena z Vrchov , Dom na rázcestí . Predjarie , Skrytý prameň, Poéma o svedomie ), P. Bielikem (Styridsaťštyri ), J. Režuchou (Dosť dobrí chlapi ) a dalšími režiséry.