La Bourdonnais

La Bourdonnais [burdone] Bertrand François hrabě de Mahé, 11. 2. 1699 až 10. 11. 1753, fr. námořník a koloniální úředník, od 1718 ve službách fr. východoind. spol., 1735-46 guvernér Maskarén, přispěl k hosp. rozkvětu Mauritia. 1741 dobyl Mahé, 1746 velel fr. flotile za první karnátacké války. Při obléhání Madrásu 1746 neuposlechl rozkazů J. F. Dupleixe, odvelen do Francie a 1748-51 vězněnv Bastile.