La Alpujarra

La Alpujarra, [-cha-] Las Alpujarras území v Andalusii již. od Sierry Nevady v již. Španělsku. 1500-01 ohniskem povstání Maurů, které bylo vyvoláno jejich násilnou christianizací (proti podmínkám kapitulace Granady).