Výsledky vyhledávání

Heslo nebylo nalezeno. Zkuste následující hesla, nalezená při vyhledávání podobných slov:
Hesla 1 - 15 z 77 nalezených:

 • L-fukosa

  L-fukosa [-óza. lat.], 6-deoxy-L -galaktosa, monosacharid, vyskytující se v chaluhách a jako součást např. glykoproteinů…

 • Labaj

  Labaj Osvald , *29. 7. 1926, č. architekt; žák J. Krohy, 1977-82 člen předsednictva SČSA. Specializoval se hl.…

 • Labe řeka

  Labe, něm. Elbe - ř. v Čechách a Německu, kde u Hamburku ústí…

 • Labiche

  Labiche [-biš] Eugène , 5. 5. 1815 až 23. 1. 1888, fr. dramatik. Autor 200 komedií a vaudevillů, založených převážně…

 • Labský

  Labský Vladimír . *2l. 9. 1929, český filmový architekt (Valčík pro milión, O něčem jiném, Ovoce stromů…

 • Lábus Jiří

  Lábus Jiří, *26. 1. 1950 Praha, č. herec; od 197l člen Naivního divadla-Studia Y v Praze (původně v Liberci).…

 • Labuza

  Labuza Sergej , *26. 11. 1927, sl. technik; prof. tech. v Bratislavě, člen kor. SAV (1980). 1976-8l kandidát UV KSS.…

 • Lahovice

  Lahovice, m. část Prahy 5, připojena 1968, na soutoku Berounky a Vltavy. 1954-60 zde archeol. výzkum hřbitova asi se 400…

 • lahvice

  lahvice, stará č. jed. objemu kapalin; obsahovala 3 pinty; asi 4,8 litru.

 • lapačka

  lapačka, součást výstroje brankáře v ledním hokeji; ochranná rukavice s kornoutovým rozšířením mezi palcem a ukazováčkem,…

 • lapák

  lapák 1. vod . lapač - jednoduché zařízení k mech. zachycování nečistot unášených vodou. Druh lapáku se…

 • lapsus

  lapsus [lat.], poklesnutí, pochybení, chybný výkon; narušení či změna pův. záměru (l. linguae tj. přeřeknutí,…

 • laťovka

  laťovka, dřevěná konstrukční deska složená ze stř. vrstvy a povrchových vrstev, vzájemně sklížených. Střed…

 • laťový úsek

  laťový úsek, geod . úsek na lati vymezený ryskami v zorném poli některých opt. dálkoměrů.

 • lavice

  lavice, 1. dlouhé prosté sedadlo pro několik osob; např. školní lavice - též arch. a zprav. v pomnožné formě…