L-formy bakterií

L-formy bakterií, reverzibilní bakteriální varianta mikroorganismů. Vznikají spontánně i vlivem nepříznivých podmínek. Bakterie ztrácejí pevnou buněčnou stěnu. Tvoří kulatá tělíska bez buněčné stěny, tzv. protoplasty (antigenně příbuzné výchozím mikroorganismům). Např. při podávání nedostatečných dávek penicilínu bakterie, které přežily, přecházejí v L-formu. Uplatňují se rovněž při vzniku bacilonosičství.