L'Unita

L'Unita [-ny-], Jednota - ústřední tiskový orgán Italské KS (deník); zal. v únoru 1924 z iniciativy A. Gramsciho a P. Togliattiho. 1926-44 vycházel ilegálně, od června 1944 legálně. 1945-56 vycházel v Římě, Miláně, Turíně, Janově, od 1956 pouze v Římě a Miláně.