Kvarnerský záliv

Kvarnerský záliv, v sev. části Jaderského moře mezi Istrijským poloostrovem a dalmatským pobřežím, s četnými ostrovy; hluboký až 50 m.