Kratylos

Kratylos, konec 5.st. př.n.l., starořec. filozof; žák Hérakleitův, z jehož mater. učení o věčné změně všech věcí vyvodil krajní relativismus. O měnlivém světě věcí nelze podle K. nic vyslovit, na věci lze pouze ukazovat. Hérakleitův výrok, že nelze dvakrát vstoupit do téže řeky, parafrázoval tak, že do ní nelze vstoupit ani jednou.