Kouřim

Kouřim, m. ve Středoč. kr., okr. Kolín, v Českobrodské tabuli; 1 875 obyv. (2001). Městské hradby ze 13.st., gotický kostel. Muzeum Kouřimska. Od pol. 8.st. hradiště, středisko kmene Zličanů; bylo situováno v prostoru dnešní Staré Kouřimi s centrem osídlení kolem jezírka Libuše (pův. pohanské kultovní místo). Ve 2. pol. 9.st. velkomoravské vlivy (šperky) a christianizace. V 1. pol. 10.st. knížecí sídlo s význ. řemeslnickým zázemím (zlatnická dílna). Kolem 950 se těžiště osídlení přesunulo záp. směrem k dnešní K. do polohy Sv. Jiří, kde vzniklo menší hradiště s dvěma kostely a řemeslnickým předhradím. V 11.st. správní centrum v rámci hradské soustavy, krátce mincovna. Od 2. pol. 12.st. K. sídlem vedlejší přemyslovské větve Děpolticů. 1222 dobyta Přemyslem I. Otakarem (Děpoltici byli vypuzeni z Čech). Krátce nato bylo zal. král. m. K. (dnešní hist. jádro m.), doložené písemně 1261, kdy bylo vzorem pro organizaci a výstavbu dalších král. m. V období husitského rev. hnutí byla K. od 1420 na straně pražanů, od 1424 táborů. Od 13. do 19.st. byla K. sídlem kraje (Kouřimsko); hospodářský rozkvět města byl zastaven v 17.st. K poznání nejst. dějin K., význ. pro počátky českého státu, přispěl archeologický výzkum prováděný (s přestávkami) od 1948. Průmysl strojírenský, chemický, stavebních hmot.