Kolomenskoje

Kolomenskoje, obec na jv. okraji Moskvy, od 1960 součást města. - Připomínáno od 14.st., v 15.-17.st. rezidence rus. carů. 1606 v K. tábor Bolotnikovových oddílů, 1662 se v K. konal soud nad účastníky moskevského povstání. Od 1923 bylo K. pobočkou státního hist. muzea, od 1971 státní hist.-architektonické muzeum (rezervace). - Komplex paláců carské rezidence (16.-17.st.) s chrámem Nanebevstoupení Páně (1532); chrám Stětí sv. Jana Křitele v Dakovském (1547), zvonice sv. Jiří Vítězného (16.st.), kazaňský chrám (60.léta 17.st.). 1667-71 vybudován dřevěný dvorec, v 18.st. rozebrán; součástí komplexu je i řada sem přenesených památek venkovské architektury.