Košice město

Košice heraldický znak městaKošice, kr. a okr. m. na vých. Slovenska (okr. Košice-mesto a sídlo okr. Košice-okolie) v Košickém kr. (do 2001 Východoslov. kr.) v Košické kotlině na Hornádu; 235 281 obyv. (2003) srov. 218 238 obyv. (1985). M. privilegia udělena před 1249, od 1405 král. m. Ve středověku obch., řemeslnické a kult. středisko. 20. 6.-5. 7. 1919 sídlo rev. vládní rady Sl. rep. rad. V červenci 1938 dějiště největší manifestace na obranu rep. na území Slovenska. Po vídeňské arbitráži v listopadu 1938 K. připojeny k horthyovskému Maďarsku, 19.1. 1945 osvobozeny vojsky Sov. armády a 1. čs. armádního sboru v SSSR. 4.4. 1945 zde ustavena první vláda Nár. fronty Čechů a Slováků a 5.4. 1945 vyhlášen Košický vládní program; K. se staly dočasným sídlem prez. a vlády ČSR i SNR. 1949-60 kr.m. Košického, od 1960 Východosl. kr.. od pol. 90. let 20. st. Košický kr. - M. památková rezervace (od 1984). Dům Košického vládního programu s muzeem, pův. župní dům z 1779, dóm sv. Alžběty, vybudovaný 1345-1508 a 1877-96 upravený ve stylu puristické gotiky, interiéry s got., renes. a barokními malbami a plastikami, jsou nár. kult. památkami. V.t. košický zlatý poklad. - Prům. hut. (Východosl. železiarne, US Steel), energetiky, stroj. (Závody ťažkého strojárstva), text., oděvní (Odevné závody kapitána J. Nálepku), keramiky (Sl. magnezitové závody, Keramické závody), cihlářský a stav. hmot (Východosl. tehelne, Východosl. cementárne a vápenky, Prefa), chem., polygr., mlynářský, mlékárenský, pivovarnický, masný, lihovarnický a konzervárenský, tukový, tabákový. Dop. křižovatka, letiště. Univ. P. J. Šafárika, Vysoká škola veterinární, Vysoká škola technická, pobočka Vysoké školy ekonomické, Bratislava, Vysoká voj. letecká škola SNP; věd. ústavy SAV. Státne div., loutkové div., Východosl. múzeum, Sl. tech. múzeum, Východosl. galéria, knihovny, filharmonie. Rozsáhlá bytová výstavba.