Kanaris

Kanaris Konstantinos . kolem 1790 až 14. 9. 1877, řec. státník. Učastník nár. osvob. hnutí 182l-29, od 1826 poslanec řec. Nár. shromáždění. 1843-44 a 1854 ministr námořnictví, 1848-49 a 1862-63 byl v čele regentské rady; 1864-65 (s přestávkami) a 1877 min. předseda.