Kafka Mlhoš

Kafka Mlhoš . *28. 12. 1928, č. dirigent a skladatel; od 1949 dirigent Městských div. pražských a dalších pražských i mimopražských div. Od 196l hud. redaktor a dramaturg Cs. rozhlasu v Praze. Skladatelsky orientován hl. na scénickou, rozhlasovou a televizní hudbu (celkem asi 400 titulů).