Kabelega

Kabelega, Murchisonovy vodopády v Ugandě na Viktoriině Nilu před ústím do Albertova jezera; vysoké 40 m.