Kabeláč

Kabeláč Miloslav, 1. 8. 1908 - 17. 9. 1979, č. skladatel; autor orch. děl (symfonie, passacaglia Mystérium času, Hamletovská improvizace ), kantát (Neustupujte!, Malá vánoční, Milostná ), komorních a klavírních skladeb, písňových cyklů (Moravské ukolébavky, Myslivecké písně ) a sborů (Sest mužských sborů, dětské sbory), scénické, konkrétní a elektronické hudby.