Kabalevskij

Kabalevskij Dmitrij Borisovič, 30. 12. 1904 Petrohrad, Rusko - 16. 2. 1987 Moskva, Rusko - rus. skladatel, klavírista, hud. pedagog a publicista; prof. konzervatoře v Moskvě. Autor oper (Colas Breugnon, Tarasova rodina, Nikita Veršinin), operety Jaro zpívá, symfonií, kantát, Rekviem, klavírních koncertů, komorně vokálních děl (10 Shakespearových sonetů), písní, skladeb komorních a klavírních (sonáty, 24 preludií), scénické a jiné hudby. Autor teor. prací, zvl. o est. výchově dětí a mládeže a o problémech soudobé hudby.