Martin Kabátník

Martin Kabátník, †únor 1503, č. řemeslník; litomyšlský měšťan a člen jednoty bratrské. 1491 byl jednotou vyslán do vých. Evropy, Palestiny a Egypta, aby tam poznal různé kř. konfese. Po návratu 1492 vznikl na zákl. jeho vypravováttí spis Martina Kabátníka cesta z Čech do Jeruzaléma a Kaira roku 1491 -92 .