Kaarst

Kaarst [-á-], m. v SRN v Sev. Porýnsku-Vestfálsku; 38 700 obyv. (1983). Prům. strojírenský.