Kaaba

Kaaba [arab. kostka], hl. svatyně islámu v Mekce ve tvaru kostky. Obsahuje úlomek černého kamene meteorického původu. Uctívána arab. kmeny již ve 3.st. př.n.l. Podle arab.legendy ji stavěli Adam, později Abrahám a Izmael; Muhammad v počátcích islámu legendu převzal, aby získal Mekku pro své učení. Ke K. se obracejí muslimové při modlitbě. Pouť do Mekky patří k zákl. náb. povinnostem muslimů.