Ka duch

Ka, eg . mytol . ochranný duch člověka či boha; duchovní protějšek mater. složky lidského, resp. božského těla, chápaný vždy v jednotě s personifikacemi duchovní síly (Ach) a živoucí duše (Ba). Jeho nesmrtelnost byla zajišťována oběťmi, které přinášeli pozůstalí zemřelých. Přerušení těchto obětí znamenalo v představách starověkých Egypťanů skon mrtvého i v posmrtném životě. Zatímco smrtelník mohl mít pouze jediného Kaa, měli bohové právo na více ochranných duchů. V démotických textech z pozdní doby se Ka často nazývá Saj, což je jméno boha osudu, resp. osud sám (odtud řec. Psais či Psois, totožný s dobrým démonem, tzv. Agathodaimónem). Zobrazován zpravidla v podobě zdvižených rukou, popř. jako menší postava provázející osobu, kterou měla ochraňovat.