K-selekce

K-selekce, ekol . přirozený výběr a zvýhodnění jedinců nebo druhů živočichů, kteří rostou a dospívají pomaleji, vyznačují se menším počtem potomstva, jsou však dlouhověcí a mohou trvale žít při vysoké populační hustotě, blížící se únosné kapacitě prostředí. V populačních studiích jsou označováni symbolem K. Výhodou K-specialistů je velká stabilita populace a vytěsnění kompetičních druhů. Do nových prostorů pronikají zvolna, osídlení má však trvalý charakter. Jsou to např. sloni a velcí kopytníci v trop. oblastech.