K-koróna

K-koróna, složka záření sluneční koróny, která vzniká rozptylem světla fotosféry na volných elektronech. Má spojité spektrum bez absorpčních čar.