K-indexy

K-indexy, čísla 0-9 charakterizující poruchy geomagn. pole, hl. geomagn. bouře. Určují se podle velikosti poruch pole pro každou observatoř. Stupnice se kalibrují tak, aby všechny observatoře přiřadily k dané poruše stejný K-index. Určují se pro tříhodinové intervaly.