Kárie

Kárie, starověká země v dnešním jz. Turecku na pobřeží Egejského moře. Ve vnitrozemí osídlena Káry, na pobřeží Reky. Ve 4.st. př.n.l. v polozávislém vztahu k perské říši. Po jejím pádu připojena K. k říši Seleukovců, 189 př.n.l. rozdělena mezi Pergamon a Rhodos, od 129 př.n.l. součást řím. říše.