Kàan

Kàan [kán] Jindřich z Albestů, 29. 5. 1852 - 7. 3. 1926, č. pedagog, klavírista a skladatel; od 1889 prof. a 1907 až 1918 ředitel pražské konzervatoře. Autor zvl. klavírních skladeb, baletů (Bajaja ), komorní a jiné tvorby. Též činnost ediční (díla B. Smetany).