Juda bibl.

Juda, podle bibl. podání praotec stejnojmenného izraelského kmene.