Jablonský

Jablonský Boleslav, 14. 1. 1813 - 27. 2. 1881, vl.jm. Karel Eugen Tupý, č. básník; kněz. Účastník kult. a polit. života 30. let 19. st., člen Tylovy skupiny v Kajetánském div. Autor milostné lyriky (Písně milosti a vlasteneckých básní Tři doby země české).