Iulianus

Iulianus [ju-já-] Flavius Claudius, Julián - 331 nebo 332 - 26. 6. 363, od 355 césar Konstantina II., od 36l římský císař. Jako césar spravoval Galii a úspěšně válčil s Germány. 363 podnikl výpravu do Persie, při níž padl. Třebaže byl vychován jako křesťan, hlásil se k novoplatónskému kultu Slunce. Po nástupu k moci podporoval pohanské kulty a ant. kulturu. Z lit. díla se zachovaly řeči, listy a sat. traktáty (Symposion čili Císařové: č. výbor Hostina císařů). Kř. církvi zván Iulianus Apostata (Odpadlík).